Home

Health, prevention and the human life cycle

Het onderzoek in dit profileringsgebied richt zich op alle stadia van de menselijke ontwikkeling, van kindertijd en jeugd tot ouderdom, met als belangrijkste aandachtsgebieden:

  • (a) Genetische en omgevingsdeterminanten en risicofactoren voor ziekte en ontsporing
  • (b) Primaire en secundaire preventie van somatische en psychische ziekten
  • (c) Interventiestrategieën om verergering van aandoeningen te voorkomen

Als rode draad lopen door de onderzoekslijnen de ontwikkelingsstadia van kindertijd en jeugd naar volwassenheid tot ouderdom (“life cycle”). Het is juist deze ambitie die het thema ten opzichte van onderzoek aan andere (inter)nationale universiteiten onderscheidt.

Het profileringsgebied biedt een uitstekend kader om door samenwerking vanuit meerdere disciplines de kennis over meer fundamentele en toegepaste vragen rond determinanten van psychische en somatische ziekte en de preventie van ziekte gedurende de gehele levensloop te vergroten.

Conferentie aankondiging: “Abuse & Neglect across the life span”

Deze conferentie zal plaatsvinden op 5 en 6 oktober in de Stadsgehoorzaal te Leiden.

Social Anxiety Conference:

Wij  hebben een Social Anxiety Conference georganiseerd. Het congres bestond uit twee onderdelen, een 2-daags KNAW Academy Colloquium en een Master Class dag. Bij het KNAW Academy Colloquium (Amsterdam, 6 en 7 juni) kwamen 50 experts bijeen om de laatste stand van zaken op dit vakgebied te bespreken.

De 2-daagse in Amsterdam werd gevolgd door een dag in Leiden (8 juni) die bestond uit 3 openingslezingen over het profileringsgebied, gevolgd door een Master Class waarbij jonge onderzoekers uit het hele land hun bevindingen presenteerden.