Leiden Family Lab

Het Leiden Family Lab (LFL) is een interfacultair onderzoekscentrum met de principes van de menselijke levensloop en een intergenerationele aanpak als leidende uitgangspunten. Het Family Lab is primair een methodologisch raamwerk waarbinnen verschillende inhoudelijke thema’s onderzocht kunnen worden door middel van multidisciplinair onderzoek waarin experimentele taken en gedragsobservaties worden gecombineerd met neuroendocriene metingen, hersenonderzoek, etc.. De infrastructuur bestaat uit het rekruteren van proefpersonen en het opzetten en in stand houden van een efficiënte onderzoeksfaciliteit waar verschillende afdelingen en labs bij zijn betrokken.

Doel

Het voornaamste doel van het Family Lab is om de interactie tussen genetische en omgevingsrisicofactoren van specifieke ziektebeelden of probleemgedragingen te onderzoeken.

Methodologie

Binnen het Leiden Family Lab worden twee epidemiologische designs gecombineerd: een mutiplex multigenerational study design en een case-control-family design. Beide designs komen oorspronkelijk uit de genetische epidemiologie. In een mutiplex multigenerational study worden families in de studie geïncludeerd waarbij meerdere personen de aandoening van interesse hebben (multiplex) verspreid over meerdere generaties (multigenerational). In een dergelijk design zit dus geen controle familie. Er wordt in de regel gezocht naar overeenkomsten tussen de verschillende familieleden die allen genetisch verwant zijn aan elkaar. In een case-control-family design wordt eerst één persoon die de aandoening van interesse heeft (case) geïncludeerd tesamen met één persoon van een andere familie die de aandoening niet heeft (control). Vervolgens wordt van zowel cases als controles de overige leden van de familie geïncludeerd in het onderzoek.

Drie thema’s

Sociale angst
Family Violence
Obesitas