Samenwerking

De bestaande samenwerkingsverbanden die in het profileringsgebied worden ingebracht zijn:

Het Leiden Centre for Child Health and Development bestaat al meer dan 10 jaar. Het was aanvankelijk een samenwerkingsverband tussen Kindergeneeskunde van het LUMC en TNO Jeugd. Later zijn Public health en Eerstelijnsgeneeskunde alsmede Jeugdpsychiatrie van het LUMC aangesloten. Recent is besloten om ook de relevante groepen uit FSW toe te voegen.

De themagroep Veroudering van het LUMC heeft aangegeven zich binnen dit profileringsgebied te willen verbreden tot de bij dit profileringsgebied betrokken partijen die verouderingsonderzoek doen (W&N, FSW).

Aan deze themagroep is de Leyden Academy on Vitality and Ageing (LAVA) gelieerd. LAVA is een initiatief van Vereniging AEGON in samenwerking met het LUMC. De Academy organiseert deeltijdscholing van managers in de gezondheidszorg, biedt een voltijdse en internationale master opleiding aan talentvolle jonge artsen, en entameert en stimuleert onderzoek en vertaling ervan in de medische en sociaal-medische praktijk.

De Academische Werkplaats (AWP) Public health Noordelijk Zuid-Holland is een gestructureerde, regionale samenwerking tussen LUMC, FSW, de GGD Den Haag, GGD Zuid-Holland West, GGD Hollands Midden en TNO Kwaliteit van Leven. Ook betrekt de AWP andere relevante partners, zoals de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorgorganisaties uit de regio. Relevante themagroepen van de AWP zijn Jeugd, Gezondheidsbevordering, en Openbare Geestelijke gezondheidszorg.

Binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Holland Noord werkt het LUMC samen met het Geriatrisch Netwerk van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de regionale expertisecentra (waaronder TNO), in nauwe afstemming met ouderen en mantelzorgers.

Het Leiden Social Anxiety Network (LSAN) is een samenwerking van de afdelingen psychiatrie (LUMC), kinder-jeugdpsychiatrie (Curium-LUMC), klinische psychologie (FSW) en ontwikkelingspsychologie (FSW). Het netwerk beoogt de profilering en versterking van het wetenschappelijk onderzoek naar sociale angst dat aan de Universiteit Leiden wordt verricht.

Het Institute for the Study of Education and Human Development (ISED) is een interuniversitair nationale onderzoeksschool voor de bestudering van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling van kinderen in adolescenten van de geboorte tot aan de jong-volwassenheid. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, waaronder de afdelingen Algemene en Gezinspedagogiek en Orthopedagogiek zijn onderdeel van ISED, alsmede de afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie.

Het Leiden Interdisciplinary Network Child Abuse and Neglect (LINC) is opgericht om expertise op het gebied van onderzoek naar kindermishandeling binnen Leiden te bundelen. Verschillende disciplines zijn binnen LINC vertegenwoordigd: Gezinspedagogiek, Public Health, Preventieve Gezondheidszorg, Huisartsen-geneeskunde, Klinische Psychologie, Kinderpsychiatrie, Kindergeneeskunde, Recht, Medische Farmacologie en GZ-instellingen (Psychotraumacentrum, GGZ kinderen en jeugd, Curium LUMC).